Ny avfallsplan

Överallt där människor lever och vistas uppkommer avfall. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att förebygga att avfall uppstår, såväl inom kommu­nala verksamheter som i samhället. Den 15 juni 2021 antogs Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030, av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen berör både verksamheter och medborgare och syftar till att vägleda Tyresö i riktning mot ett hållbart samhälle. Med mål och åtgärder ska vi minimera avfallsmängderna och ta tillvara på resurserna som uppstår på bästa sätt. Genom att uppnå målen i Avfallsplan 2030 tar vi ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin.

Läs avfallsplanen och tillhörande bilagor här

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/avgifter-regler-och-mal/avfallsplan-2030.html