03 juni 2021

Närodla i Tyresö – utan egen trädgård

Odling ger biologisk mångfald, glädje, hälsa och gemenskap. Det är tanken bakom Tyresö kommuns strävan efter att ge fler möjlighet att odla utan egen trädgård.

Hannah Schweinebarth odlar ätbara grödor vid Vendelsövägen.

Sedan sju år tillbaka finns längs Wättingestråket odlingslådor som Tyresöbor kan teckna sig för. De har blivit populära och nu pågår ett projekt, ”Närodla i Tyresö”, för att undersöka fler sätt att uppmuntra till ökat odlande. Fler lådor, brukaravtal på kommunens mark och samarbete med förskolor och skolor prövas.

­– Det här är ett steg i vårt hållbarhetsarbete, och strävan går igen i vår strategi för parker och närnatur där vi vill öka biologiska mångfalden, skapa mötesplatser och ta vara på medborgarnas intresse. Det finns flera platser utan en tydlig funktion som skulle kunna ge fler chansen att odla, och samtidigt tillföra värden och innehåll till våra gemensamma grönytor, säger landskapsarkitekten Johanna Ronnheden

Nyttigt och lärorikt

Det iordningsställda odlingsområdet i Wättinge är populärt. Det har nu tillfälligt kompletterats med fler lådor. Alfonso Lastra, som bor i Tyresö centrum, fick sköta en låda där i fjol, men har nu bytt till en av de tillfälliga som är större.

­– Jag är pensionär så det är väldigt trevligt att ha detta att syssla med. Och att komma i kontakt med naturen, säger han. I fjol odlade jag tomater, svartkål och mangold som jag tycker mycket om. Jag har lärt en del av andra odlare här, tidigare har jag mest odlat potatis och andra lätta saker.

I en av lådorna intill ska Jurgita Elfgren från Granängsringen prova odlarlyckan:

­– Jag växte upp i Litauen på landet, men har inte intresserat mig för att odla tidigare. Nu har jag frågat mamma om råd. Hon har tipsat om gurka, morötter, ärtor och spenat. Jag har två små barn, de kommer att gilla det!

Odlar på bortglömd gräsplätt

Hannah Schweinebarth, Fornudden, har ett brukaravtal med kommunen och tre stora odlingslådor på en tidigare outnyttjad gräsplätt vid Vendelsövägen. Hon har visserligen egen trädgård, men är intresserad av stadsodling och ville odla mer. Därför tog hon själv kontakt med kommunen när hon läste om hållbarhetsstrategin.

– Tillsammans fick vi snabbt till ett upplägg och hittade en lämplig yta. Det är kul att göra platsen lite fin och ge den en personlig prägel, säger hon.

Hannah vill inspirera andra att odla och bidra till ökad biologisk mångfald. Det gör hon bland annat genom Instagramkontot @odling_aterbruk. Hon tycker också att det vore kul om närliggande förskolor ville följa hennes arbete.

– Temat för odlingen är ”från jord till bord”. Jag har valt att plantera och så ätbara grödor, sådana som rådjuren förhoppningsvis låter vara, säger hon.

Mer om projektet

I projektet ”Närodla i Tyresö” ingår också tre förskolor och en skola. De har fått odlingslådor och jord mot att de presenterar en genomtänkt plan för skötsel och lärande.

Projektet pågår i ett år. Efter utvärdering kan flera av modellerna permanentas och utökas om de fungerar bra.

Här kan du läsa mer om projektet och själv anmäla intresse, även om alla lådor är bokade för i år.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 8 juni 2021