25 maj 2021

Långa väntetider för bygglov

Väntetiderna för bygglov är fortsatt långa. På bygglovsenheten gör man allt för att komma ikapp och kunna hjälpa så många som möjligt.

Varför tar det tid?

Bygglovsenheten har haft en period med stor personalomsättning och ett glapp innan ny personal med rätt kompetens har kunnat anställas. Under förra hösten, då det vanligtvis är lågsäsong, kom det in fler bygglovsansökningar än någonsin, troligtvis beroende på pandemin. Även första halvan av 2021 kom det in fler ansökningar än vanligt.

Bygglovsenheten har under perioden inte haft tillräcklig kapacitet att hinna med och ligger därför efter i handläggningen. Det här är en situation som är mycket olycklig och som bygglovsenheten gör allt för att lösa.

Vad görs för att korta handläggningstiderna?

Ny personal har anställts under våren, den personalen är nu färdigintroducerad. Kapaciteten behöver dock fortfarande ökas och arbetsgruppen förstärkas, rekrytering pågår för att anställa ytterligare handläggare.

Vad kan man räkna med för handläggningstid?

Just nu (oktober 2021) tar det omkring 10 veckor innan en handläggare kan börja granska ett ärende. Hur lång tid det sedan tar att få sitt bygglov beror på om ärendet vid granskningen kan bedömas som komplett eller inte. Dessvärre är en väldigt stor andel av ansökningarna som kommer in inte kompletta. Bygglovsenheten har tio veckor på sig att fatta beslut från den dag ansökan är att betrakta som komplett.

Vad kan man själv göra för att det ska gå snabbare?

Alla ansökningar läggs i kö beroende på när de kommer in. Bygglovsenheten hanterar inte ”lättare” bygglov före mer komplicerade ärenden. Men det underlättar mycket om de handlingar som skickas in är fackmannamässigt utförda och kompletta, det vill säga att alla ritningar finns med och innehåller rätt information. Då går det fortare från det att man fått en handläggare tilldelad sig, till beslut.

Det finns bra information här på kommunens webbplats. Börja med att gå igenom den för att se vilka handlingar som krävs för det önskade bygglovet, det finns listor över de handlingar som ska skickas med i en ansökan. Innan du sedan skickar in din ansökan, ta gärna en extra titt på listan för att se att du fått med allt.

Boende och miljö- bygglov Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Upp