25 maj 2021

Långa handläggningstider för bygglov

Sedan en tid tillbaka är det långa handläggningstider för bygglov, orsakat av ovanligt högt tryck och personalbrist. På bygglovenheten gör man allt för att komma ikapp och kunna hjälpa så många som möjligt.

Varför tar det tid?

Bygglovsenheten har haft en period med stor personalomsättning och ett glapp innan ny personal med rätt kompetens har kunnat anställas. Under hösten som vanligtvis är lågsäsong, kom det in fler bygglovsansökningar än någonsin, troligtvis beroende på pandemin. Även första kvartalet 2021 kom det in fler ansökningar än vanligt.

Bygglovsenheten har under perioden inte haft tillräcklig kapacitet att hinna med och ligger därför efter i handläggningen. Det här är en situation som är mycket olycklig och som bygglovsenheten gör allt för att lösa.

Vad görs för att korta handläggningstiderna?

Ny personal har anställts under våren. Men även här ställer pandemin till en del problem, då det tar tid att introducera nyanställda på distans. Bygglovsenheten är emellertid nu nästan fullbemannad och handläggningstakten kan öka.

Med start 24 maj kommer öppettiderna för bygglovsfrågor per telefon att utökas. Telefonen kommer att bemannas av koordinatorer från samhällsbyggnadskontoret. De kommer att hjälpa till med enklare frågeställningar kring ansökningsförfarandet och status på ärenden samt frågor om till exempel Attefallsåtgärder, altaner och andra mindre åtgärder. På så sätt kan bygglovshandläggarna ägna mer tid åt att handlägga ärenden.

Vad kan man räkna med för handläggningstid?

Just nu (maj 2021) tar det uppemot åtta veckor innan en handläggare kan börja granska ett ärende. Hur lång tid det sedan tar att få sitt bygglov beror på om ärendet vid granskningen kan bedömas som komplett eller inte. Dessvärre är en väldigt stor andel av ansökningarna som kommer in inte kompletta.Bygglovsenheten har tio veckor på sig att fatta beslut från den dag ansökan är att betrakta som komplett.

Vad kan man själv göra för att det ska gå snabbare?

Alla i ansökningar läggs i kö beroende på när de kommer in. Bygglovsenheten hanterar inte ”lättare” bygglov före mer komplicerade ärenden. Men det underlättar mycket om de handlingar som skickas in är fackmannamässigt utförda och kompletta, det vill säga att alla ritningar finns med och innehåller rätt information. Då går det fortare från det att man fått en handläggare tilldelad sig, till beslut.

Det finns bra information här på kommunens webbplats. Börja med att gå igenom den för att se vilka handlingar som krävs för det önskade bygglovet.

Hur lång tid tar det att få en nybyggnadskarta?

Just nu är det också lite extra lång leveranstid för nybyggnadskartor som kräver inmätning på plats. Dessa görs av kommunens geodataenhet. Samma gäller dem, högt tryck gör att det för tillfället tar upp till 6 veckor att få kartan producerad och levererad (jämfört med 2-5 veckor i normala fall).

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 maj 2021
Upp