12 maj 2021

Tyresö fortsätter klättra som miljökommun

För andra året i rad tar Tyresö ett hopp uppåt i rankingen av Sveriges bästa miljökommun. Plats 33 av 290 kommuner är resultatet av Tyresös ökade fokus på Agenda 2030 och klimatfrågan.

Porträttbild på Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg

Felix Ockborn

Från plats 58 förra året till plats 33 i år. Hur lyckades vi med det?

– En viktigt förändring vi gjort är att Agenda 2030 numera är en tydligt integrerad del av Tyresös kommunplan . De mål vi sätter för våra verksamheter ska bidra till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hållbarhet har på det sättet blivit en central fråga för alla medarbetare och lett till förändrade arbetssätt i våra verksamheter. Ett av målen i kommunplanen är att vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun.

Tyresö har tagit viktiga steg inom klimatarbetet; den finns en koldioxidbudget som riktlinje för vad vi ska uppnå och kommunen har skrivit under parisdeklarationen för att lägga tyngd vid ambitionerna. Tyresö deltar i projektet Fossilfritt 2030 för att minska utsläppen från transporter, som är kommunens största utsläppskälla.

Porträttbild på Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet

Marie Åkesdotter (MP)

– Aktuell hållbarhets miljörankning är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men vi nöjer oss inte här! Vårt strategiska arbete ska utmynna i fler konkreta insatser för att minska vårt avtryck på miljön och klimatet. För att bli framgångsrika behöver vi också höja kunskapen och samverka mer med näringslivet, föreningarna och kommuninvånarna. Vi är alla del av lösningen, säger Marie Åkesdotter, ordförande i hållbarhetsutskottet.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition inom en rad olika områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Se Tyresös resultat Länk till annan webbplats.

Hela listan över Sveriges bästa miljökommuner Länk till annan webbplats.

Tyresö kommuns kommunplan

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 12 maj 2021