30 mars 2021

Fågelinfluensa i länet

Fågelinfluensa i länet har upptäckts hos en liten skock med hobbyfjäderfän i Skå i Ekerö kommun. Viruset sprids främst bland fåglar och risken att smittas som människa är mycket låg.

Ett gäng hönor på bete

Det här ska du göra om du ser döda vilda fåglar i naturen

Om du skulle hitta flera döda fåglar i naturen kan det hända att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i dagsläget vill undersöka dem och övervaka sjukdomsläget i Sverige. Låt fåglarna ligga kvar utan att röra vid dem eller använd skyddshandskar och tvätta händerna efteråt. Rapportera in fyndet till SVA på nummer 018-67 40 00 alternativt fyll i formuläret på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats. Du kommer därefter få vidare information om de vill undersöka fåglarna. I den mån det går undersöker SVA dem för provtagning och obduktion.

Det här behöver du tänka på

Var noggrann med att hålla god handhygien om du hanterar döda fåglar eller andra djur som du hittar i naturen. Använd handskar om du behöver flytta de döda djuren och tvätta händerna efteråt.

Om du är ägare av fåglar behöver du skydda dem från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring. Håll dem helst inomhus. Var även observant på sjukdomssymptom som till exempel ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst och blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta en veterinär så snart du kan om fåglarna uppvisar några av ovanstående symptom.

Se Krisinformations vanliga frågor och svar om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 30 mars 2021