26 mars 2021

Hjälp till att utveckla cyklandet i Tyresö

Kommunens vision är att 20 procent av resorna i kommunen ska göras med cykel år 2035. Nu vill vi veta vad som skulle få dig att cykla mer och vilka platser i Tyresö du tycker behöver förbättras för cyklister.

Man och kvinna på cykel

Genom att besvara en kort enkät kan du lämna underlag till kommunens nya cykelplan. Den arbetar vi med just nu, den ska gälla fram till 2035. Vi strävar efter att koppla samman kommunens samtliga delar så att det blir enkelt att cykla mellan olika platser i kommunen.

Nu vill vi framför allt veta vad som skulle göra att du väljer cykeln oftare, och på en karta eller i text beskriva om det finns ställen där du tycker det känns otryggt, osäkert eller på annat sätt är besvärligt att cykla.

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten, det tar bara någon minut. Senast 9 april vill vi ha din input. Stort tack!

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 7 april 2021