18 mars 2021

Långa handläggningstider för bygglov

Våren är i annalkande och många börjar fundera på sommarens projekt. Kanske är det dags att göra den där tillbyggnaden som man länge funderat på. För att inte besvikelsen ska bli stor vill vi förvarna om att det just nu kan ta extra lång tid att få bygglov. Jonas Hedh som är nytillträdd bygglovschef sedan januari i år, svarar på varför det är så.

- Vi har haft en period med stor personalomsättning och ett glapp innan vi fått in ny personal med rätt kompetens. Under hösten, som vanligtvis är lågsäsong, kom det in fler bygglovsansökningar än någonsin, troligtvis beroende på pandemin. Vi har helt enkelt inte haft tillräcklig kapacitet att hinna med och ligger nu rejält efter i handläggningen.

Vad gör ni för att förbättra situationen?

- Vi förstår att många som väntar på att få en handläggare för sin lovansökan är otåliga och frustrerade, men vi gör allt vi kan för att komma ikapp. Vi har anställt ny personal och har annonser ute för ytterligare tjänster. Men pandemin och vad den för med sig är ett problem. Det tar längre tid att introducera nyanställda på distans.

Hur lång tid tar det just nu att få ett bygglov?

- Just tar det uppemot åtta veckor innan en handläggare kan börja granska ärendet, vilket självfallet är betydligt längre tid än vad vi önskar. Vår förhoppning är att denna tid ska minskas drastiskt inom kort. Hur lång tid det sedan tar att få sitt bygglov beror på om ärendet vid granskningen kan bedömas som komplett eller inte.

Kan man själv göra något för att påskynda processen?

- Givetvis hamnar alla i ansökningar i kö beroende på när de kommer in. Men det underlättar verkligen om de handlingar som skickas in är fackmannamässigt utförda och kompletta, det vill säga att alla ritningar finns med och innehåller rätt information. Då går det fortare från det att man fått en handläggare tilldelad sig, till beslut.

- Vi har bra information på vår webbplats. Börja med att gå igenom den för att se vilka handlingar som krävs för just den typ av bygglov du vill söka. Om du är osäker kan du kontakta kommunens Servicecenter.

Finns det inte en gräns för hur lång tid ett bygglovsärende får ta?

- Nja, bygglovsenheten har tio veckor på sig att fatta beslut från den dag ansökan är att betrakta som komplett. Dessvärre är en väldigt stor andel av ansökningarna som kommer in inte kompletta.

Något du vill skicka med till Tyresöborna?

- Vi vill givetvis att alla som kan ska kunna göra en ansökan eller söka bygglov och uppfylla sin husdröm. Men vi hoppas att ni har förståelse för att det tar tid med lovet, och att vi gör allt vi kan för att förbättra detta.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Upp