01 februari 2021

Telegrafberget blir Tyresös nya naturreservat

Bild fotad nerifrån på utkikstornet vid Telegrafberget i Tyresö

Utkikstornet vid Telegrafberget bjuder på fina vyer över Tyresö med omnejd

Numera finns hela åtta naturreservat i Tyresö, där Telegrafberget på Brevikshalvön är det senaste tillskottet efter beslut i kommunfullmäktige den 29 januari.

Tyresö är redan i dag en av Sveriges mest naturskyddade kommuner enligt SCBs undersökning från december 2019. Naturreservat är en vanlig och stark skyddsform för att långsiktigt skydda viktig natur. I det populära Telegrafbergsområdet finns bland annat äldre hällmarkstallskog med träd som uppmätts vara upp till 300 år gamla. I området finns flera sällsynta växt- och djurarter.

Tyresö kommuns kommunstyrelses ordförande Anita Mattsson (S)

Anita Mattsson (S)

– Telegrafberget är ett unikt naturområde. Det är Brevikshalvöns högst belägna punkt, området har en stor biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. I naturreservatet finns även viktiga kulturhistoriska lämningar. Att bevara en sådan miljö är självklar. Pandemin som vi befinner oss i har också satt fingret på det vi redan visste, hur viktig vår natur är för Tyresöborna. Hur värdefullt det är att ha nära till skogen och havet. Och hur viktigt det är för framtida generationer att vi skyddar dessa. Genom att göra Telegrafberget till vårt åttonde naturreservat säkerställer vi de viktiga gröna värdena för kommunens invånare, idag och imorgon, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun.

Telegrafberget blir med sina dryga 137 hektar Tyresös tredje största reservat, efter Tyresta och Alby. Besökarna kan gå längs en stig från Trinntorp, via den 85 meter höga bergstoppen ända ned till Ällmora träsk och sedan fortsätta söderut mot Dyviks fina naturområdena. En härlig långpromenad!

Upptäck naturen vid Telegrafberget

Reservatet består av berg, skogsmarker, våtmark, äng och sjö. Det finns något att upptäcka för alla. I norr är det mer dramatiska vyer med berg och övervägande hällmarkstallskog med inslag av gran och lövträd i raviner och dalstråk. Längre söderut finner du mer lövskog och området runt sjön Ällmora träsk är starkt kuperat och har orörda områden med mycket fin hällmarksflora. Telegrafbergsområdet angränsar till Klövbergets naturreservat i söder.

Djurlivet i området är också fascinerande, flera av Sveriges rödlistade arter finns i naturreservatet, däribland havsörnen som ses i området ibland, spillkråka och Europas minsta hackspett, den så kallade mindre hackspetten som är ungefär lika stor som en gråsparv.

Det finns mycket att se i området med möjlighet till vandring, utkikstorn, svamp- och bärplockning, löp- och orienteringsrundor. Vid Ällmoraängen finns en liten lekplats och på ängen hålls lokalt midsommarfirande.

Och namnet Telegrafberget?

Telegrafbergets namn kommer från att en optisk telegrafstation var placerad på toppen av berget under två perioder under 1800-talet. Telegrafstationen försvann under 1860-talet. Sedan år 1987 står dock ett utkikstorn med fantastisk vy över hela Brevikshalvön och Tyresös skärgård. Klara dagar ser besökaren ända till Stockholm city.

När beslutet är justerat i kommunen så förbereds för kungörelse av beslutet.

Läs mer om Telegrafbergets naturreservat

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 2 februari 2021