22 januari 2021

Ny VA-taxa 2021

Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för vatten och avlopp inför 2021. Det innebär bland annat att brukningsavgiften höjs med 10 procent.

Höjningen av brukningsavgiften görs för att täcka ökade kostnader för både vattenleverans och avloppsrening från Stockholm vatten och avfall. Den behövs också för att bekosta behovet av nya investeringar i det allmänna VA-nätet. VA-verksamheten är helt finansierad av avgifter, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Även de så kallade särskilda avgifterna höjs med 10 procent, för att täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren beställt extra tjänster.

Avgifterna för anläggning förändras inte.

Beslut i kommunfullmäktige november 2020

Beslutet om VA-taxan togs i kommunfullmäktiga 19 november 2020. Den nya taxan började gälla 1 januari 2021 och förändringen kommer att synas på årets första kvartalsfaktura/månadsfaktura.

Protokoll från kommunfullmäktige 19 november 2020länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2021
Upp