08 oktober 2020

Bra jobbat alla matavfallsinsamlare!

I september slog vi nytt rekord i insamlade mängder matavfall i Tyresö.

Ungefär 122 ton matavfall samlades in från Tyresöborna under september. Detta är 34 ton mer än vad som samlades in samma period förra året, och är ett nytt rekord för kommunen som vi ska vara stolta över.

På 34 ton matavfall tillverkas biogas som räcker till att köra en personbil nästan 682 mil. Ett biogasdrivet fordon minskar utsläppen av koldioxid med 73 % i jämförelse med ett bensindrivet fordon.

Tack till alla Tyresöbor som sorterar ut sitt matavfall!

(Det allra bästa för klimatet är förstås att äta upp maten).

Bild på skalrester på blå bakgrund. Bilden är från centrala kampanjen sortera matresten.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Upp