Parkliv - ett projekt för jämlik användning av urbana grönområden

Parkliv är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova i samarbete med SLU och Living cities. Parkliv vill bidra till mer användning av stadens grönområden och att ta tillvara den potential som finns i att inkludera invånare och grupper som av olika orsaker sällan eller aldrig besöker grönområden idag.

Satsningen ska utveckla verkningsfulla och praktiskt användbara verktyg för att involvera befintliga och nya användare. De ska vara lätta att ta fram och använda i vardagen. De riktar sig till kommunala tjänstepersoner som vill involvera kommuninvånarna i utveckling och skötsel av offentliga grönområden, och därigenom skapa möjligheter för fler grupper i samhället att använda grönområden i större utsträckning.

Parkliv fokuserar på:

  • Stadsnära offentliga och befintliga grönområden som människor använder i sin vardag.
  • Ett användardrivet förhållningssätt; varför olika grupper vill använda grönområden, samt kulturella och sociala hinder mot användning av grönområden.
  • Att utveckla verktyg som leder till mer inkluderande grönområden.

Parkliv testar verktyg i kommuner 2020

Tillsammans med kommuner och invånare kommer vi utveckla, testa och tillämpa verktyg för att involvera befintliga och nya användare i utveckling och skötsel av grönområden. Detta för att underrepresenterade grupper ska få bättre förutsättningar att använda befintliga grönområden.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020