08 oktober 2020

Barnen involveras i naturstigsprojekt

”Vi går till den blå pricken”, meddelar Alexander (9) tvärsäkert efter att tillsammans med kamraterna Frida (8) och Ellen (8) studerat kartan vid skogen invid Bergfotens skola. Dessa tre naturstigsexperter är på gåtur för att visa vad i skogen som är kul att upptäcka och vad som är roligast att göra där.

Tre barn studerar kartan över Naturstigen

Ellen, Frida och Alexander planerar dagens gåtur.

Runt om i skogen har två av Tyresö kommuns landskapsarkitekter, Julia Hedman och Johanna Ronnheden, markerat stigriktning och satt ut informationsskyltar, bänkar och betongplattor med urfrästa djurspår. Men dessa är än så länge bara uppsatta provisoriskt. Julia Hedman berättar mer:

Julia Hedman och Johanna Ronnheden

Julia Hedman och Johanna Ronnheden

– I våras drog vi igång ett projekt för att utveckla Tyresös skolnära natur. Det har resulterat i att vi nu har en naturstig på prov, Lilla naturstigen, här i skogen mellan Bergfotens och Hanvikens skolor. Tanken med dagens promenad är att vi ska få input och önskemål om hur vi kan utveckla naturstigen genom barnens egna ögon. Vårt långsiktiga syfte med projektet är att öka intresset för alla Tyresöbor att gå ut i vår närnatur, som vi här i Tyresö oftast har alldeles runt knuten.

Projektet Parkliv, där arbetet med naturstigen ingår, går ut på att undersöka hur kommuner på ett enkelt sätt kan skapa jämlik användning av grönområden nära bostäder och skolor. Det görs genom att använda medskapande – det vill säga att de som använder våra grönområden också ska få vara med och påverka. Gåturen idag ska ge förståelse och kunskap om hur skolbarn använder sig av skogen.

Klätterträd och stora stenar populära

Tre barn på en stor sten

"Mullestenen" är populär.

Vår lilla grupp fortsätter in i den kuperade naturen – barnen skuttar över stock och sten och berättar glatt om sina favoritställen. Oftast är det platser där man kan klättra på träd eller stora stenar, som till exempel den så kallade Mullestenen, men även där det är öppna ytor med mer utsikt och större ytor att röra sig på. Vi vuxna hänger med så gott vi kan och snart kommer vi till en höjd med en iordningställd bänk.

– Vi har placerat bänkarna på några ställen i skogen efter att tidigare noterat vilka platser skolan använder sig av när de är ute. De ska inbjuda till pauser och kan också fungera som en plats för utomhuslektioner. Förhoppningsvis kommer även de närboende uppskatta bänkarna för en fika till exempel, säger Johanna Ronnheden.

Men Frida föredrar dock att istället sätta sig på ett ikullfallet träd. Hon anser att stockar är mycket ”skogigare” att sitta på!

Hoppas på nya användare

Under vår tur (som inte precis följer stigen, det är ju barnen som bestämmer färdriktningen idag) hittar vi information om de djur vi har i vår fauna – harar, rådjur, älgar – samt vad som kännetecknar en välmående skog och hur just denna skogen mår. Men de enda riktiga djur vi stöter på idag är en och annan spindel samt närboende katten Sotis som följer oss hack i häl. Annars brukar man ofta se ekorrar som klättrar i träden, räv, rådjur och många sorters fåglar.

Alexander börjar ivrigt och detaljerat beskriva hur han här i skogen har konstruerat och byggt en koja men blir avbruten av Ellen:

Tre barn plockar blåbär.

Blåbär är mumsmums!

– Kolla, vad många blåbär, utbrister hon och strax därpå är händer och munnar härligt blåfärgade av skogens läckerheter.

Efter ett par timmar är dagens gåtur avslutad och nu ska naturstigen utvärderas, justeras och göras permanent. Julia Hedman tycker det vore jättekul att framöver göra fler stigar eller på andra sätt arbeta med att tillgängliggöra skolnära natur där användarna involveras i processen:

– Tyresös bostadsnära grönområden är viktiga för människors hälsa, välbefinnande och möjligheter att mötas. Alla ska kunna känna sig välkomna, trygga och kunna vistas obehindrat där. Med naturstigen hoppas vi på att nya användare hittar ut i naturen, säger hon.

Här kan du läsa mer om Projekt Parkliv

Fikapaus i skogen för barn och vuxna

Varm choklad smakar bäst utomhus – och vad praktiskt att det finns bänkar att sitta på. På vår gåtur deltog även barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) och läraren Marie Bergkvist.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020