05 oktober 2020

Höststädning i hus och trädgård

Hösten innebär att det är dags att städa trädgården inför vintern och kanske även att rensa inomhus. Här får du tips om hur du på bästa sätt gör dig av med avfall från trädgården, och även med grov- och elavfall. 

Pojke kör skottkärra med kratta i trädgården.

Trädgårdsavfall

Kompostera

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även välja att lämna ditt trädgårdsavfall samt fallfrukt på kretsloppscentralen i Petterboda. Fallfrukten rötas och blir till biogas som bland annat är bränsle för avfallsfordonen i Tyresö.

Abonnera på hämtning

Du kan också abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall, till ett fast pris för hela säsongen. Kärlet rymmer 370-liter och töms varannan vecka från vecka 14 till och med 45.

Abonnera på avfall

Elda mindre mängder 3–18/10

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall får du under vecka 41–42 elda mindre mängder grenar och ris i din trädgård – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk.

  • Elda endast ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Elda aldrig löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Elda inte vid torrt eller blåsigt väder.
  • Elda i mindre omfattning och släck alltid elden före mörkrets inbrott.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.

Grov- och elavfall

Beställ hämtning senast 18/10

Du som bor i enfamiljshus och har eget helårsabonnemang får kostnadsfri hämtning av ditt grov- och elavfall två gånger per år mellan april och oktober. Vi hämtar vid tomtgränsen eller där det finns plats för lastbil att vända. Vi hämtar inom tio arbetsdagar efter att din beställning är gjord, men tänk på att ställa ut avfallet innan du bestäl-ler hämtning då det kan hämtas redan samma dag. Märk avfallet med ”Grovavfall” eller ”Elavfall”. Senaste datum för beställning av hämtning är 18 oktober.

Lämna på kretsloppscentralen

Du som bor i eller äger en fastighet i Tyresö kan lämna ditt grov- och elavfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Upp