01 augusti 2020

Större bygglovbefriad komplementbyggnad

Från och med 1 augusti är det möjligt att bygga bygglovbefriade komplementbyggnader på upp till 30 kvm, en ökning från tidigare 25 kvm.

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för bygglovbefriade komplementbyggnader, i form av till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, utökas från 25 kvm till 30 kvm. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020.

Tidigare i våras utökades även den tillåtna byggnadsarean för bygglovbefriade komplementbostadshus, även den till 30 kvm.

Detta innebär att man på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus, får ha så kallade attefallshus på upp till 30 kvm, oavsett om det är komplementbostadshus eller komplementbyggnad.

Attefallshus kräver anmälan

Du vet väl att även om det inte krävs bygglov för ett attefallshus, behöver du anmäla ditt bygge och få ett startbesked? Välkommen med din anmälan för höstens byggprojekt!

Läs mer om bygge av attefallshus

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 1 augusti 2020