14 maj 2020

Tyresö klättrar i miljöranking

Tyresö har klättrat 97 placeringar jämfört med förra året då vi låg på plats 155. I år ligger vi på plats 58 bland Sveriges kommuner i den årliga rankingen av miljöarbetet i kommunerna.

Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som sedan 2009 genomför en årlig rankning av kommunernas miljöarbete. Kommunrankningen baseras dels på en enkät som skickas till Sveriges kommuner, dels på data från ett flertal offentliga källor. Svaren bedöms sedan utifrån ett poängsystem som tydliggör de svenska kommunernas ambitioner på miljöområdet.

Korrekt bild av miljöarbetet i kommunen

Tyresö kommun placerar sig på plats 58 bland Sveriges 290 kommuner i årets kommunrankning. Det är en klar förbättring jämfört med plats 155 i förra årets rankning. Tyresö kommuns hållbarhetsstrateg Felix Ockborn tycker resultatet ger en korrekt bild av hur långt kommunen har kommit i miljöarbetet.

– Det är bland annat vårt energi- och klimatarbete som ger oss bra poäng. Där vi ligger över medel bland kommunerna på flera områden. Vi har tagit fram en koldioxidbudget och vi är nästan 100 procent fossilfria i energianvändning i kommunens verksamheter. Vår fordonsflotta (bilpool, hemtjänstens bilar med mera) blir mer och mer elektrifierad och koldioxidutsläppen från aktiviteter som sker inom Tyresö minskar och är per capita lägre än medel i Sverige. Men fortfarande finns mycket kvar att göra på området för att nå klimatmålen. Vi behöver också stärka arbetet med cirkulär ekonomi, återvinning och kemikaliearbete, säger Felix Ockborn.

Annat som stärker vår placering är vår livsmedelsstrategi, vår förvaltning av skyddad natur och vårt vattenstrategiska arbete.

Resultatet indelat i tre kategorier

Tyresö kommun är rankad som nummer 58 bland Sveriges 290 kommuner, med 27,7 poäng av totalt 52 poäng. I kategorin storstäder och storstadsnära kommuner hamnar vi på plats 24 av 46 kommuner. Och i Stockholms län placerar vi oss på plats 15 av 26 kommuner.

Se resultatet bland kommunerna som har svarat Länk till annan webbplats.

Se resultatet bland storstäder och storstadsnära kommuner Länk till annan webbplats.

Se resultatet bland Stockholms läns kommuner Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 18 maj 2020