02 april 2020

Tyresö en av Klimatkommunerna

Tyresö kommun har godkänts som medlem i Klimatkommunerna, ett kvitto på vårt ambitiösa klimatarbete.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatkommunerna stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet

Idag består Klimatkommunerna av 37 kommuner och en region, varav Tyresö är den senaste medlemmen. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att man redan initialt har ett levande och långtgående klimatarbete.

Läs pressmeddelande om Tyresös medlemskap Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 7 april 2020