01 april 2020

Grovavfall hör inte hemma på återvinningsstationen!

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna, upplever just nu en stor utmaning kopplat till dumpning av grovsopor vid återvinningsstationerna.

Problemet är inte nytt men har ökat under de senaste veckorna, något som kan ha en koppling till att många spenderar mer tid hemma och kanske passar på att rensa ut lite extra just nu. FTI har satt in extra insatser kopplat till dumpning av grovsopor vilket leder till stora merkostnader för företaget.

Vi vill därför förtydliga att det enbart är tillåtet att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna. Allt övrigt avfall slängs på kretsloppscentralen i Petterboda.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Upp