25 mars 2020

Viktigare än någonsin - knyt ihop påsen!

För att begränsa spridningen av coronaviruset är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att avfallshämtare och driftpersonal förblir friska.

Var därför extra noggrann när du knyter ihop avfallspåsen så att personalen kan undvika direktkontakt med avfallet i största möjliga mån. Att knyta ihop påsen är alltid viktigt för att minska risken för att avfallet sprids vid tömning. Tack för din hjälp att minska spridning av både avfall och smitta!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Upp