01 mars 2020

Möjlighet till större attefallshus

Från och med 1 mars är det möjligt att bygga komplementbostadshus på 30 kvm, en ökning från tidigare 25 kvm.

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 kvm till 30 kvm. Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020.

Ökningen till 30 kvm gäller komplementbostäder

Utökningen till 30 kvm gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

För andra komplementbyggnader gäller fortfarande 25 kvm

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Attefallshus kräver anmälan

Du vet väl att även om det inte krävs bygglov för ett attefallshus, behöver du anmäla ditt bygge och få ett startbesked? Välkommen med din anmälan för vårens byggprojekt!

Läs mer om bygge av attefallshus

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 1 mars 2020