20 december 2019

Titta det snöar – i år igen!

Plötsligt kan den slå till – vintern. Och vi vet ännu inte om den kommer att bli mild eller hård. Tyresöborna brukar vara engagerade i snöröjningsfrågor. Hur förberedd är kommunen, egentligen?

Cliffen vaktar när Robin Åberg skottar undan plogbilens snövall

Snön kan ibland ligga tung. Men Tyresö kommun gör sitt bästa för att inte bördan ska bli det, med hjälp av SMHI och GPS – och över 40 snöröjare. FOTO: HÅKAN LINDGREN

Dygnet runt mellan 15 oktober och 15 april finns det alltid en kommuntjänsteman som har jour för snöröjningsberedskap. Hen beslutar hur logistiken ska skötas; när snöröjningen ska sättas in, hur många fordon som behövs, var man ska börja ploga och så vidare. Förutom att ha koll rent visuellt, så studeras väderrapporterna noggrant. Kommunen köper en proffstjänst från SMHI för att få så goda prognoser och ha så god framförhållning som det bara är möjligt.

Driftledaren Victor Forssell har dessutom fått utbildning i vägmeterologi för att kunna tolka vädret ur snöröjningssynpunkt.

– För att inte kalla in styrkan i onödan – prognoser stämmer som bekant inte alltid – är vi ofta ute och ronderar. Det finns ett antal lågpunkter här i Tyresö, bland annat på Granängsringen och Myggdalsvägen. Är det halt där vet vi att det är läge att halkbekämpa, säger han.

Salt istället för sand

Senast när det har kommit fem cm snö är snöröjningen igång. Först plogas huvudvägnätet och bussvägarna, sedan kommer vägar som bedömts särskilt besvärliga – ofta för att det är backigt, brant och trångt. Framkomligheten ska dock vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.

– Vi sopsaltar fler och fler gång- och cykelvägar för att underlätta för cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake vilken ger en sandfri cykelbana, säger Victor Forsell.

Koll på fordonen via GPS

Kommunen har egna snöröjare som främst arbetar med att ploga park- och gångvägar och trottoarer. Det finns också fordon för ytorna kring kommunens fastigheter, till exempel äldreboende och skolor. För all övrig snöröjning anlitar kommunen en entreprenör – Bellmans Åkeri & Entreprenad. De använder sig i av ett 30-tal olika underleverantörer, de flesta enmansföretagare i Tyresö som använder lastbilar, traktorer och mindre hjullastare. Varje snöröjare har sitt eget område, det borgar för att de kan sitt område och eventuella fallgropar, och vilken plogordning som är smartast och effektivast.

– Vi kan oftast ge bra svar på invånarnas frågor eftersom vi har GPS installerade i alla snöröjningsfordon, och kan se var våra plogare befinner sig. Vi upptäcker snabbt om någon gata missats, vilket ofta beror på hinder, till exempel felparkerade bilar.
Kommunen har ingen speciell budget för snöröjning. Victor Forssell berättar att den totala budgeten ska räcka till mycket, till exempel dikning och reparationer av vägar, skyltar och belysning. Efter en snörik vinter, blir det helt enkelt mindre pengar över till de uppgifterna.

Man kan då undra över om Victor Forsell är förtjust i vintern?
– Nä, för egen del skulle det gärna kunna få växa palmer här uppe året om, säger han och skrattar.

Här finns all information om snöröjning

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Upp