20 december 2019

Stora vattenflöden och höga sjönivåer

Den senare delen av hösten har varit nederbördsrik och det i kombination med det milda vädret har gjort att vattenståndet i Tyresåns sjösystem är högt.

Tyresö kommun som ansvarar för att reglera vattennivån i sjön Tyresö-Flaten ovanför Nyfors och Wättingeströmmarna har därför ökat avtappningen av Tyresö-Flaten. Samtliga dammluckor vid Nyfors är nu fullt öppnade.

Eftersom avrinningsområdet till Tyresåns sjösystem är stort så kommer vattennivåerna i sjöarna att vara fortsatt höga, och de kan även fortsätta att stiga, ett antal dagar efter att regnandet upphör.

Det som är positivt med regnandet är att de tidigare låga grundvattennivåerna nu fylls på.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Upp