Hur reser du till jobbet eller skolan? Enkät!

Hur reser du till och från ditt arbete eller skolan? Var med och svara på frågorna i vår undersökning! Dina svar är viktiga som underlag när vi planerar för hur kollektivtrafiken ska komma fram snabbare på kommunens vägar.

Illustration med buss, bil och cykel

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/stadsutveckling/sidor/enkat-om-resvanor-och-transportsatt.html