16 oktober 2019

Öppet hus: Telegrafbergets naturreservat

Telegrafberget föreslås bli naturreservat. Den 24 oktober håller vi därför ett öppet hus kl 17.00–19.00 där vi berättar om vad detta innebär.

Närbild av hasselblad, tagen i fornlämningsområdet vid Fornudden.

Bakgrunden till förslaget är att kommunen vill säkerställa att de värdefulla naturmiljöerna med sina sällsynta växt- och djurarter ska finnas i området även i framtiden. Området inrättas till naturreservat också med tanke på friluftslivet.

Förslaget är ute på samråd och fram till och med den 11 november finns det möjlighet att lämna information och synpunkter. Ta därför chansen att besöka oss under öppet hus för att ställa frågor.

När: Torsdagen den 24 oktober klockan 17–19.
Var: Vid entrén till Tyresö kommuns servicecenter i Tyresö Centrum.
Hur: Kom när du vill mellan klockan 17–19. Ingen föranmälan krävs.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019