16 september 2019

Vad lämnar din mat efter sig?

Tyresö kommun arbetar, gemensamt med alla övriga kommuner i Stockholms län, för att få fler att börja sortera ut sitt matavfall. Här kan du läsa mer om vad våra insamlade matrester kan användas till.

Varje år slänger vi cirka 70 kilo matavfall per person i Sverige. Bara i Tyresö innebär det tusentals ton matavfall varje år. Även om det bästa är att äta upp sina matrester så kommer det samtidigt alltid uppstå oundvikligt matavfall i hushållet, som kaffesump, äggskal och potatisskal. Det oundvikliga matavfallet innehåller mycket energi som vi kan göra fordonsbränsle av för kaffesumpsbussar och gödsel av för bananskalsodlingar.

Samlingsbild på frukt från den regionala matavfallskampanjen.

Matavfall blir biogas och biogödsel

Sortera matresten

Enligt det nationella målet ska minst 50 procent av allt matavfall samlas in år 2020. Eftersom alla kommuner har ett gemensamt mål att sträva efter väljer Stockholms läns kommuner att gemensamt gå samman i en regional matavfallskampanj för att få fler i Stockholmsregionen att börja sortera ut sitt matavfall. Våra insamlade matrester blir biogas som används som bränsle för bland annat bussar, avfallsbilar och taxibilar, samt biogödsel som matproducenter kan använda för att odla ny mat.

Håll utkik efter den regionala matavfallskampanjen på receptstyrda banners finns tillgängliga på köket.se. Under vecka 38 och 39 kommer kampanjen även spridas på Instagram i samarbete med Influencern Siri Barje samt via cafébloggaren Jonas Cramby, där matavfallsfrågan sätts i fokus.

sorteramatresten.selänk till annan webbplats

Vill du också vara med och driva kaffesumpsbussar?

Villahushåll, flerfamiljshus och verksamheter kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen.

Purjolök från den regionala matavfallskampanjen
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019
Upp