14 juni 2019

Lämna hårdplast och lastpallar på kretsloppscentralen

Nu tar kretsloppscentralen i Petterboda emot hårdplast och lastpallar samt pallkragar av trä som ett led i att minska avfallsmängderna och öka materialåtervinningen.

Tidigare har lastpallar och hårdplast gått till förbränning, men nu kan dessa sorteras ut separat för återvinning och återanvändning vilket är en stor miljövinst.

Hårdplastprodukter är den plast som inte omfattas av producentansvaret såsom förpackningar som du kan lämna vid din återvinningsstation. Exempel på produkter du kan lämna på kretsloppscentralen är hinkar, pulkor, plastleksaker, backar och trädgårdsmöbler i hårdplast.

Vad händer med det insamlade materialet?

Insamlad plast skickas till Swerec som sorterar och tvättar plasten, innan den säljs vidare för materialåtervinning och blir till nya produkter. Lastpallar skickas till Norrlandspall AB, som vid behov reparerar dem innan de säljs för att kunna användas på nytt.

Genom att vi återvinner minskas behovet av att producera nytt och vi bidrar till ett mer hållbart samhälle!

Kretsloppscentralen

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juni 2019
Upp