12 juni 2019

Därför klipper kommunen inte alla gräsytor

Kommunen vill undersöka vilka växter som kommer upp om vi låter bli att klippa, och vilka grönytor som kan förvandlas till äng. Dessutom har många fågelarter under försommaren ungar som skyddas av det höga gräset.

Blomsterängen vid droppens dagvattendamm

Exempel på grönytor som vi inte klipper är vid skogsbrynet mot Wättinge, vid skogsbrynet från Petterbodastråket ner mot tennisbanorna samt området runt hundrastgården vid Trädgårdsvägen.

Fler humlor, bin, och fjärilar

Det har tidigare aldrig funnits någon ekologisk tanke med hur gräsmattorna sköts. Skötseln har utgått från estetiska och sociala värden samt funktionalitet. Men det finns stora vinster att göra om vissa av dessa ytor har potential att producera nektar- och pollenproducerande kärlväxter. Har vi fler ängar så får vi fler humlor, bin, och fjärilar.

Läs mer om biologisk mångfald

Håll hunden kopplad

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats och under tiden 1 mars–20 augusti får de inte springa lösa i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

Att ha hund i Tyresö

Ytor för spel och lek

Gräsmattor där skötseln inte kommer att förändras är exempelvis fotbollsplaner, ytor intill lekplatser och skolor och smala strängar mellan vägar. Även annan mark som inte är naturmark kommer att klippas som vanligt.

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Upp