20 maj 2019

Biologiska mångfaldens dag den 22 maj

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag, med två extrainsatta naturguidningar samt aktiviteter på inomhustorget i Tyresö centrum. Ta chansen och kom och prata med en representant från Farsta- Södertörns biodlarförening om hur man blir biodlare.

Tyresö centrum inomhustorget kl. 16 - 19

  • Prata mångfald, grodor, ängar och vikten av slåtter, med kommunens naturskolepedagog Jonas.
  • Prata med Lennart från Farsta- Södertörns biodlarförening om hur man blir biodlare.
  • Få tips om hur du kan bekämpa invasiva växter
  • Få tips om hur du bygger insektshotell och bihotell.
  • Barn får snickra sin egen fågel- eller fladdermusholk
  • Quiz för barn
  • Quiz för vuxna

Extrainsatta naturguidningar

  • Klockan 11 - 14, Tyresö slottspark - försommarblomster i lummig parkmiljö.
  • Klockan 18 - 21, Gammelström och Tyresö - gammelskog och blomstermarker

Guidningar för en myllrande mångfald

Två nyckelpigor sitter på ett ljusgrönt blad på en späd planta.

Med biologisk mångfald menas artrikedom. Vi behöver artrikedom för att bättre klara klimatförändringar, extrema väder och för att kunna producera tillräckligt med mat. Det är framför allt i jordbruksmarker och i skogar som arter är hotade i Sverige. Vi behöver skydda och återställa mer natur för att hjälpa den biologiska mångfalden.

Vad kan du själv göra?

Det finns mycket som kan göras för att gynna den biologiska mångfalden och det är minst lika viktigt i Sverige som i andra delar av världen.

En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.

Förslag på vad du som både har och inte har egen trädgård kan göra för att hjälpa till

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 23 maj 2019
Upp