13 maj 2019

Ny Klipp till-folder

Det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som beskrivs här. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars. Läs i foldern "Klipp till" om hur du klipper dina buskar, träd och häckar rätt.

Klipp till - din grönska kan vara en trafikfara

Dina buskar och trädgrenar ska lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Så här säger Plan- och bygglagen

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Plan- och bygglagen § 15 kap. 8

Skriv ut foldern "Klipp till" , 297.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ foldern Länk till annan webbplats.

Läs om trafiksäkerhet

Tänk på

  • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan.
  • Skyltar och vägmärken inte skyms
  • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen
  • Ditt staket inte skymmer sikten – det får vara max 110 centimeter högt och 80 centimeter om du har hörntomt.
  • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 centimeter mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 centimeter fritt på båda sidor.
Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 24 maj 2019