09 maj 2019

Tätare busstrafik Tyresö-Stockholm

Region Stockholm föreslår tätare avgångar för Tyresös direktbussar in till Stockholm city från augusti 2019. Tyresö välkomnar förslaget.
– Det här är ett viktigt första steg till att förbättra kollektivtrafiken för Tyresö. Nu går vi vidare med åtgärder för att ställa om trafiken och öka kollektivtrafikens andel, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Buss och övergångsställe i Tyresö centrum

Förslaget för hösttidtabellen innehåller följande förändringar:

Linje 812C
Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan 7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.

Linje 813C
Dagens 10-minuterstrafik går till 8-minuterstrafik mellan klockan 7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.

Linje 815C
Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan 7 och 8. På eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.

Linje 818C
Dagens 15-minuterstrafik går till 10-minuterstrafik mellan klockan 7 och 8. På eftermiddagen tillkommer en avgång mellan klockan 17 och 18.

Marie Åkesdotter

– Situationen för Tyresös busspendlare är akut. Bussarna är överfulla. Det är många som fått nog nu, och det märks bland annat i Facebookgruppen "Vi i Tyresö som busspendlar". Därför är det glädjande att bussentreprenören Nobina och SL har lyssnat på de krav som framställts från både politiken och allmänheten. Högre turtäthet på city-bussarna är en bra åtgärd. Framöver vill vi också se bättre turer i hela kommunen, och större möjlighet till resor på tvären i hela länet. Vi kommer att jobba stenhårt för en omställning, där fler kan lämna bilen hemma, och istället resa med en säker och bekväm kollektivtrafik, säger Marie Åkesdotter.

Under juli månad kommer Region Stockholm att ta beslut om de föreslagna trafikförändringarna.

Fler förbättringar i december

I mars fick Stockholmskommunerna ett förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken som ska införas i december 2019. I Tyresös svar välkomnas de flesta förändringarna, men Tyresö betonar också vikten av att införa åtgärder för att minska trängseln på bussarna i rusningstrafik.

Läs mer om förslaget till förändringar i vintertidtabellen här

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 9 maj 2019