11 april 2019

Tyresö kräver fler bussar

Flera bra förslag till trafikförändringar, men åtgärda omedelbart trängseln på bussarna in mot stan i rusningstrafik. Det är Tyresö kommuns svar på Region Stockholms remiss om förändringar i kollektivtrafiken.

Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har påbörjat arbetet med förändringar för Storstockholms Lokaltrafik (SL) som ska börja gälla samtidigt som man byter tidtabell i december 2019. De har tagit fram förslag som behandlar linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Förslagen har sänts ut till Stockholmskommunerna på remiss. Sedan kommer förslagen utredas ytterligare innan Region Stockholm tar beslut, med hänsyn till de ekonomiska ramarna kommer inte samtliga förslag att kunna genomföras.

Södertörnskommunerna har gemensamt skickat en skrivelse med synpunkter på förslagen till förändringar. Där fastslås bland annat vikten av att kollektivtrafikens utveckling måste stödja den stora bebyggelseutvecklingen på Södertörn. Skrivelsen tar också upp vikten av att behålla direktbussarna och öka framkomligheten för dem.

Så tycker Tyresö

Tyresö kommun har också bidragit med ett kommunspecifikt svar. Här är de synpunkter som betonas där:

  • När det gäller ombyggnationen av Gullmarsplan är det viktigt att man tar höjd för framtida trafikutveckling. Det är också avgörande att detta centrala nav för kollektivtrafiken måste fungera väl under ombyggnationen.
  • En ny busslinje 803 som ska trafikera Tyresö centrum – Älvsjö – Telefonplan föreslås av Region Stockholm. Denna tvärförbindelse ska koppla Tyresö till pendeltåget och tunnelbanans röda linje samt avlasta Gullmarsplan. Idag åker många resenärer in till Gullmarsplan för att sedan åka söderut igen med andra trafikmedel. Tyresö anser att denna linje ska prioriteras högt.
  • Region Stockholm föreslår också att linje 817, Tyresö kyrka – Raksta, ska trafikeras även under dagtid, vilket Tyresö framhåller är glädjande för boende i Solberga, Raksta och Bergholm.

Sist men inte minst tar Tyresö kommuns skrivelse upp problematiken om inställd trafik, trängsel och stående passagerare på bussar längs Gudöbroleden och Tyresövägen. Tyresö kräver omedelbara åtgärder mot dessa problem och fler turer på C-linjerna in till Stockholms city.

Här kan du läsa Region Stockholms remiss (länk till Region Stockholms webbplats) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa Tyresös remiss-svar i sin helhet , 336.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 11 april 2019