26 mars 2019

Information om felaktig hantering av utsorterat matavfall

Kommunens avfallsentreprenör Suez recycling har haft personalproblem som ledde till att ungefär 28 ton matavfall gick till förbränning istället för biogasproduktion under 2018 till början av 2019.

Det är djupt beklagligt att detta avtalsbrott har begåtts, det borde inte ha kunnat inträffa, anser Bertil Eriksson, avdelningschef för VA- och renhållningsavdelningen i Tyresö kommun. Uppskattningsvis är det 3 procent av de totala mängderna utsorterat matavfall som årligen samlas in i Tyresö som felaktigt har gått till förbränning istället för biogasproduktion. På den mängden matavfall, hade en biogasdriven buss kunnat köra fram och tillbaka till Istanbul.

En tyresöbo uppmärksammade renhållningsenheten på att ett reservfordon, som enbart har ett fack för avfallet, hämtade både hushållsavfall och matavfall vid samma tillfälle och på så vis blandade avfallet, vilket är ett avtalsbrott.

Vi har tillsammans med Suez recycling vidtagit ett flertal åtgärder för att liknande problem inte ska kunna ske igen. De personer som har misskött sig, har fråntagits sina arbetsuppgifter och kvalitetssäkrande åtgärder har tagits fram för att säkerställa att utsorterat matavfall, inte kommer att blandas med hushållsavfall igen, säger Bertil Eriksson.

Tyresö kommun och Suez recycling förstår att förtroendet för matavfallsinsamlingen har tagit stor skada av detta, men vädjar till fortsatt utsortering av matavfallet så att vi tillsammans kan skapa större miljönytta.

Vad händer med avfallet från Tyresö?

Matavfall som Tyresöborna sorterar ut blir till biogas och biogödsel, biogasen kan driva personbilar och bussar och biogödsel ger näring till landets åkrar. Hushållsavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el. För att minimera transportsträckorna, samlar ordinarie fordon i enbostadshusområden in mat- och hushållsavfall vid samma tillfälle i fordon med två fack, ett fack för matavfall och ett fack för hushållsavfall. Det insamlade avfallet levereras sedan till olika behandlingsanläggningar för att utvinna bästa möjliga miljönytta ur de två fraktionerna.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Upp