25 februari 2019

Följ med oss på vår klimatresa

Deltagare i BeChange

Några av deltagarna från Tyresö, från vänster: Ulla Luin, Anna Lind, Alex Genberg, Linda Lindgren, Johanna Gustavsson och Annica Sundvall Lundqvist.

Nu har startskottet gått för satsningen BeChange. En positiv stämning rå­der i möteslokalen i centrala Stockholm där 100 miljöintres­serade träffas. De kommer från Huddinge, Järfälla, Stockholm och Tyresö – och de ska under tre månader lära sig hur de kan minska sitt klimatavtryck på hemmaplan.

– Jag försöker leva klimatsmart själv, men jag vill få bra argument för att få med mig andra. Det är också kul och spännande att få göra något i den egna kommu­nen, säger Alex Genberg, 42, som bor med sin familj i Skälsätra.

– Jag gick med av ren klimatångest. Jag tänker ofta på det och är här för att lära mig mer om vad man kan göra åt det, säger Linda Lindgren, 44, från Öringe.

"Terapi" mot klimatångest

Kursen BeChange hålls i Stockholm vid åtta tillfällen med sammanlagt 24 studietimmar fram till maj. Den fokuserar på direkta åtgärder för att minska ut­släppen inom de tre största ut­släppsbovarna för privatpersoner – hur vi transporterar oss, hur vi äter och hur vi bor. Den ska moti­vera deltagarna att våga testa nya vägar och att peppa och stödja varandra. Kursen innehåller ock­så en mental coachning, så kallad "klimatångestterapi".

– BeChange ger Tyresö möj­ligheten att få veta hur det är att leva klimatsmart i den egna kom­munen. Vi får en chans att stötta en grupp förebilder och bana väg för resten av Tyresöborna. Sats­ningen ska också ge kommunen verklighetsbaserade data som un­derlag för framtida satsningar för ett hållbart samhälle, säger kom­munens miljö- och trafikchef Göran Norlin.

Pilotprojekt i Luleå

BeChange startade med ett pilot­projekt i Luleå kommun. 21 delta­gare genomgick en nio månader lång resa för att minska de koldi­oxidutsläpp deras livsstil stod för.

Projektet uppnådde sitt mål genom att de minskade sitt ut­släpp med 42 procent – hela 5 ton per person! Samtidigt som deras hoppfullhet om en hållbar värld ökade med 30 procent och klimatångesten minskade med 24 procent. Utvärderingen visade också att deltagarna inte kände att de hade fått offra något – tvärtom kände de av en positiv utveckling med en ökad livskvalitet.

– Hälsa och hållbarhet är ett av Tyresö kommuns fokusområden de närmaste åren. Det gynnar kommunen att visa de största möjligheterna till att ställa om till en hållbar livsstil. Luleå med flera har visat att det går, säger Göran Norlin.

Följ med på resan

Under våren ges Tyresös invånare möjlighet att följa med några av deltagarna. Både vid kurstillfäl­lena och deras med-och mot­gångar när de gör sina hemupp­gifter på hemmaplan. Håll utkik på kommunens webbplats och i sociala medier.

– Vi hoppas att så många Tyre­söbor som möjligt ska känna sig inspirerade och peppade av de insikter och nya tankar gruppen kommer fram till, säger Göran Norlin.

Under Kick-offen har nu delta­garna träffats, de har fått infor­mation och de har fått sina inväg­ningsresultat – hur många ton de "väger" idag. De har också disku­terat livskvalitet och målbild.

Det är dags att dra hemåt. Klimatresan har börjat.

Läs mer på BeChanges webbplats Länk till annan webbplats.

Deltagare från Tyresö:

Johanna Gustavsson, Fornudden
Ulla Luin, Fårdala
Alex Genberg , Skälsätra
Linda Lindgren, Öringe
Anna Lind, Sofieberg
Göran Badman, Öringe
Arild Schönberg, Sofieberg
Charlotta Schönberg, Sofieberg
Jenny Schelin, Bollmora
Mathias Tegnér, Öringe
Maria Prinds Carstensen, Öringe
Sven-Olof Lundqvist, Hanviken
Annica Sundvall Lundqvist, Hanviken
Anna Ek, Fornudden

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 7 mars 2019