28 januari 2019

Tillsyn av enskilda avlopp under 2019

Under 2019 kommer enskilda avlopp i delar av Ällmora samt öster om Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under 2019 att inspektera 70 enskilda avlopp i Tyresö kommun. Det gäller enskilda avlopp i områden som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste 20-30 åren. Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

De fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn kommer att få ett brev inom kort.

Så går tillsynen till

Sidan publicerad av: Lise-Lotte Anglén
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Upp