25 januari 2019

Tyck om Tyresös parker och grönområden

Bilder från olika grönområden

Vilka parker och grönområden i Tyresö brukar du besöka och vad gör du där? Vad saknar du på platsen? Finns det ställen du tycker behöver rustas upp? Hjälp oss att utveckla Tyresö genom att besvara en enkät om park- och grönområden i kommunen.

Delta i enkät om Tyresö kommuns parker och grönområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkäten ger underlag till ny parkstrategi

Vi på kommunen arbetar just nu med att ta fram en parkstrategi för Tyresö. Den ska vara ett stöd för att utveckla Tyresö till en kommun med både natur och parker av olika storlek och med olika innehåll. Det är viktigt både för allas vår hälsas skull och för att få ekologisk balans.

Vad vill vi uppnå?

Visionen för strategin är »Tyresöbor har nära till trivsamma, vackra och välskötta parker och närnatur.«

Med närnatur menas de mindre naturytor som finns i anslutning till bostäder, förskolor, skolor, arbetsplatser och andra verksamheter.

Vi behöver din hjälp!

För att nå vår vision behöver vi er hjälp. Alla Tyresöbor är viktiga i arbetet med parkstrategin. Hjälp oss genom att svara på webenkäten, markera vilka dina gröna favoritplatser är och svara på några frågor om varför. Sista dagen att besvara enkäten är fredag 1 februari.

Tillsammans formar vi Tyresö!

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Upp