27 augusti 2018

Bygga om eller göra mindre ändringar på huset? Ansök i god tid!

Var ute i god tid, ansök digitalt och se till att din ansökan är så komplett som möjligt. Det är tre viktiga steg som gör hanteringen av ditt bygglovsärende enklare och kan bidra till en snabbare process.

Rött hus med strandtomt

Lämna gärna in din ansökan digitalt.

Det tar högst en vecka innan du får en handläggare som kan granska ditt ärende och återkoppla till dig. För att ett ärende ska hanteras så fort som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt via e-tjänsten mittbygge.se. Dessutom är det viktigt att vara ute i god tid och att skicka in en så komplett ansökan/anmälan som möjligt. Det underlättar också om ansökan överensstämmer med den detaljplan som gäller för din fastighet.

På tyreso.se hittar du checklistor för olika typer av åtgärder, som visar vilka dokument vi behöver för att ditt ärende ska anses vara komplett. Där finns även exempelritningar som visar vilken information som normalt ska finnas på ritningarna och annan information som kan underlätta vid en ansökan/anmälan.

Använd gärna vår rådgivning som du kan boka in via vårt Servicecenter. De kan även svara på många frågor kring din ansökan/anmälan. Enligt plan- och bygglagen ska vi ha tagit beslut om bygglov senast tio veckor efter att en handläggare bedömt att din ansökan är komplett och för anmälan gäller fyra veckor efter att anmälan bedömts vara komplett.

Ansök digitalt via mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Checklistor för dig som ska söka bygglov

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 3 oktober 2018