25 januari 2018

Så blir provisoriska vägen vid Petterboda

Med start på onsdag, den 31 januari, kommer trafiken att ledas via en provisorisk väg efter Petterbodarondellen i riktning mot Brevik. Under natten mot onsdag kommer därför nattarbeten att utföras på platsen.

Illustration över trafikomläggningen vid Petterbodarondellen.

Trafikomläggningen sker på morgonen onsdagen den 31 januari och görs för att gång- och cykeltunneln under Tyresövägen ska kunna färdigställas. Efter Petterbodarondellen, i riktning mot Brevik, kommer därför trafiken att ledas via en provisorisk väg i cirka 150 meter.

Under natten mellan tisdag och onsdag, 30-31 januari, kommer nattarbeten att pågå vid rondellen. Arbetena väntas hålla på mellan klockan 22-05 och kan stundtals vara störande.

I samma veva tas också övergångsstället på den östra sidan om rondellen bort. Sedan tidigare har kommunen anlagt ett nytt övergångsställe på den västra sidan eftersom busshållplatserna flyttats dit. Den provisoriska vägen kommer sedan att ligga kvar ända till hösten. Trafiken kommer hela tiden att kunna vara igång som vanligt med en fil i varje riktning.

Vid sidan om arbetet med gång- och cykeltunneln under Tyresövägen förbereder också Vattenfall för att kunna lägga ner kraftkabeln som går parallellt med Tyresövägen. I samband med dessa förberedelser kommer det så småningom att tas ner en del träd och sly mellan Petterboda och ridskolan.

Trafikomläggningen var först planerad till måndagen den 29 januari men senarelades till onsdagen den 31 januari.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Upp