Koldioxidutsläppen har halverats

Tack vare samordnade varutransporter har kommunerna på Södertörn, Tyresö inräknat, lyckats halvera koldioxidutsläppen. Det var ett av målen med satsningen och uppnått efter bara ett år.

Enligt en ny undersökning visar siffror på en halvering av koldioxidrelaterade utsläpp som ett resultat av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten var målet även en ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor, genom sex gånger färre lastbilar som levererar till enheterna.

I Tyresö har bland annat all mat till förskolor och skolor körts samordnat med leverans en upp till tre gånger i veckan. Lastbilarna kör på förnyelsebara drivmedel och tillsammans med minskat antal transporter har det inneburit en halvering av koldioxidutsläppen.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
/