31 juli 2018

Vi söker en kommundirektör

Tyresö kommuns kommundirektör går i pension och nu söker vi hans ersättare. Ansök senast 27 augusti.

Vi söker en person som genom ständig utveckling och förändring, leder vårt arbete att bygga framtidens kommun.

I en tillväxtkommun som Tyresö, som är en del av Sveriges största och mest expansiva region är behovet av bostäder, ny infrastruktur och välfärdstjänster mycket stort. Vi har kommit en bra bit på väg men för att fortsätta den goda utvecklingen som Tyresö haft, så har kommundirektören ett tydligt uppdrag som förändringsledare. Detta innebär att du tillsammans med förtroendevalda och medarbetare vidareutvecklar och effektiviserar interna arbets- och samverkansformer. Du ansvarar för att bygga ett professionellt förhållningssätt till uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån ett processorienterat arbetssätt.

Uppdraget innebär också att du som kommundirektör driver på, så att vi blir än mer aktiva i vårt arbete tillsammans med grannkommuner, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer, lokalt och regionalt. Detta för att säkerställa att politiska beslut genomförs effektivt och med ett helhetsperspektiv, så att vi kan fortsätta att leverera bra service och tjänster till de som bor och verkar samt kommer att bo och verka i Tyresö.

Det är också viktigt att du har en förmåga att känna av kommunens inre liv, skapa delaktighet och med god omvärldsbevakning analysera och beskriva för förtroendevalda, chefer och medarbetare, om möjligheterna och konsekvenserna och att man utifrån detta tar relevanta beslut som utgår från kommunens mål och visioner. Detta är inte minst viktigt i frågan, hur vi på bästa sätt kan använda ny teknik/digitaliseringen i vårt arbete för att skapa en än bättre verksamhet för Tyresöborna.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Sista ansökningsdag är den 27 augusti 2018.

Här hittar du hela platsannonsenlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 31 juli 2018
Upp