10 april 2018

Vårstädning hemma

Du kanske har grovavfall eller farligt avfall som du vill bli av med? Kretsloppscentralen har nu söndagsöppet, vi har en mobil miljöstation och vi hämtar ditt grov- och elavfall.

Pojke kör skottkärra med kratta i trädgården.

Söndagsöppet på kretsloppscentralen

Mellan 8 april och 3 juni har kretsloppscentralen söndagsöppet klockan 9-14 (stängt 20 maj). På kretsloppscentralen sorterar du själv ditt grovavfall i rätt container enligt skyltning.
Läs om kretsloppscentralen

Lämna ditt farliga avfall och småelektronik till mobila miljöstationen

Under tre tisdagar i april besöker vår mobila miljöstation nio olika platser i kommunen. Bilen tar emot farligt avfall och mindre elektronik från hushållen.
Läs om farligt avfall och mobila miljöstationen 

Trädgårdsavfall

Med trädgårdsavfall menas ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande. Detta kan du kompostera eller lämna på kresloppscentralen. Du kan även abonnera på ett kärl för tömning.

Kompostering

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet.

Abonnera på trädgårdskärl

Du kan abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall (370 respektive 660 liter), du betalar endast för tömningen som utförs. Kärlet töms under perioden april - oktober. 

Läs om trädgårdsavfall

Insamling av grov- och elavfall

Vi hämtar grov- och elavfall

Tyresö kommun erbjuder två kostnadsfria hämtningar av vardera grov- och elavfall per år. Du bestämmer själv vilken vecka du vill ha hämtning under perioden april till och med oktober. Detta gäller för dig i villa med eget helårsabonnemang.
Läs om hämtning av elavfall

Läs om hämtning av grovavfall 

Sidan publicerad av: Ulrika Johansson
Senast uppdaterad: 30 april 2018