28 februari 2018

Längre handläggningstider för bygglov

På grund av tillfällig personalbrist kommer bygglovenheten tyvärr att få längre handläggningstider än planerat under våren. Vi ber därför om förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt att få ett besked på en ansökan/anmälan.

För att upprätthålla ärendehanteringen och inte betunga närvarande personal för mycket tills vi blir fler, tar vi hjälp utifrån i form av konsulter.

För att ett ärende ska kunna hanteras så fort som möjligt rekommenderar vi att du skickar in en komplett ansökan/anmälan som är planenlig. På kommunens webbplats hittar du checklistor för olika typer av åtgärder, som visar vilka dokument vi behöver för att ditt ärende ska vara komplett. Där finns även exempelritningar som visar vilken information som ska finnas på ritningarna och annan information som kan underlätta vid en ansökan/anmälan.

Skicka gärna in din ansökan i god tid innan du planerar att bygga. Använd gärna vår rådgivning som du kan boka in via vårt Servicecenter, de kan även svara på många frågor kring din ansökan/anmälan. Enligt plan- och bygglagen ska vi ha tagit beslut om bygglov senast tio veckor efter komplett ärende och för anmälan gäller fyra veckor efter komplett ärende.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 5 mars 2018