02 februari 2018

Gammal ek på Brevik togs ner

Den 6 februari togs en gammal ek intill korsningen Ällmoravägen/Mokärrsvägen på Brevikshalvön ner. Eken riskerade att falla över vägen och var därför en trafikfara.

Den gamla eken fanns med i riksinventeringen för gamla och grova träd. Trots det var den samlade bedömningen att trädet behövde tas ned. Kommunen lät en arborist titta på trädet scannade dessutom stammen. Även länsstyrelsen gjorde samma bedömning och ansåg att trädet måste tas ner eftersom det utgjorde en trafikfara.

Den gamla eken togs ner den 6 februari.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 14 februari 2018