• Startsida
  • / Justerad tidplan för Raksta etapp 8
28 oktober 2022

Justerad tidplan för Raksta etapp 8

Arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att förbättra vägar och anlägga belysning i Raksta har blivit försenad. Arbetet beräknas vara klart i maj 2023 (istället för årsskiftet 2022-23).

Det har funnits mer berg än undersökningar visat, vilket har inneburit fler sprängningar av sträckor som vi inte hade räknat med. Smala vägar som måste hållas öppna för förbipasserande har lett till att vägarna behöver byggas i flera steg. Vintern 2021–2022 hade vi också en längre period av tjäle än vanligt, vilket bidragit till lägre produktionstakt.

I maj 2023 kan Rakstabor istället räkna med att allt är klart samtidigt, det kommer
att finnas belysning, asfalterade vägar och planterade gräsytor.

När projektet är besiktigat och klart kan fastighetsägare koppla upp sig på VA-systemet. Dessförinnan går det bra att göra en anmälan till bygglovsenheten om man ska koppla upp sig på LTA-systemet och behöver en LTA-pump. Pumpen går att beställa kostnadsfritt via VA-enheten tyreso.se/lta

Gatu- och VA-taxorna kommer inte att bli påverkade av den förändrade tidplanen.

Följ gärna tyreso.se/raksta Länk till annan webbplats. för ytterligare uppdaterad information.

För frågor om den justerade tidplanen kontakta:

Projektchef Ronald Gustavsson
Telefon: 08-578 299 84
E-post: ronald.gustavsson@tyreso.se

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 11 november 2022