• Startsida
  • / Kort nedstängning av några e-tjänster inom förskola och skola
15 september 2022

Kort nedstängning av några e-tjänster inom förskola och skola

Den 23 september–10 oktober är sex stycken e-tjänster nedstängda.
E-tjänsterna öppnar på nytt 11 oktober.

Under perioden, då kommunen byter ansökningssystem, går det inte att skapa nya ansökningar eller göra ändringar i följande e-tjänster:

  • Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg.
  • Ansökan till fritidshem och fritidsklubb.
  • Godkänna fritidshemsplacering, anmäla inkomst och säga upp plats.
  • Godkänna förskoleplacering, anmäla inkomst och säga upp plats.
  • Se skolplacering, byte av skola eller godkänna platserbjudande
  • Ansökan till skola för dig som inte är folkbokförd i Tyresö kommun

Om du under denna period vill säga upp ert barns plats på förskolan eller fritidshemmet går det bra att skicka e-post till support-bou@tyreso.se. När det gäller övriga ärenden ber vi er återkomma
11 oktober då vi har öppnat e-tjänsterna igen.

Inga pågående ansökningar eller placeringar påverkas så du som vårdnadshavare behöver inte göra något inför bytet.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 september 2022