Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunala funktionshindersrådet

Sammanträdesdatum: 9 februari 2022

Anslås: 17 februari 2022

Nedtas: 11 mars 2022

Kommunala funktionshindersrådet

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2022