Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 19 juni 2024

Anslås: 27 juni 2024

Nedtas: 22 juli 2024

Dokument: Protokoll Kommunfullmäktige 2024-06-19 §§ 58-66.pdf

§§ 58-66

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 juni 2024