Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 25 maj 2022

Anslås: 31 maj 2022

Nedtas: 23 juni 2022

Dokument: Protokoll kommunledningsutskottet 2022-05-25 §§ 46-60.pdf

§§ 46 - 60

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2022