Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 24 maj 2022

Anslås: 1 juni 2022

Nedtas: 23 juni 2022

Dokument: insynsverige.se/tyreso-gymnasie

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juni 2022