Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 25 maj 2023

Anslås: 26 maj 2023

Nedtas: 19 juni 2023

Dokument: Protokoll kommunstyrelsen 2023-05-25 § 69 (1).pdf


Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 maj 2023