Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 1 februari 2024

Anslås: 9 februari 2024

Nedtas: 3 mars 2024

Dokument: Kommunfullmäktige Protokoll 2024-02-01 §§ 1-10 Digitalt justerat.pdf

§§ 1-10

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2024